История на Мърсисайд

Дружество Мърсисайд Horizons Ltd е регистрирано през юни 1999 г. и има за главна своя цел благото на обществото в рамките на промишлени проекти и социално включване и развитие на иновациите. От 1998 г, то започва с леки стъпки своята дейност, като разкрива хоризонтите, чрез множество партньорства, успешно работи и доставка по проекти и силно подкрепя социалното включване и развитие на иновациите, както и следване на добрите практики в рамките на социалното включване.

Днес то обединява Мърсисайд в основава на доброволни, частни и държавни агенции и сектори, за да бъдат насърчени и генерирани мулти агенция и между секторна работа около ключови въпроси, свързани със социалното приобщаване. Всичко това се прави на местно, регионално, национално и европейско ниво.

Работата и партньорството с MEH обединява организации със специализирани познания в различни области на социалното включване, изграждайки по този начин по-силни партньорства и създаване на иновации и добри практики.

Продължете да четете История на Мърсисайд

За дейността на MEH

Дружеството е създадено през 1998 г., от тогава до сега MEH е промишлен сектор на общество, чиято роля е да работи в полза на обществото и за социално приобщаване.

Неговата роял е пряк резултат от работа в множеството му изградени партньорства. MEH е създадена, когато партньорство на организации се събрат и установяват необходимостта от специалисти в инфраструктура и в подкрепа на дневния ред за включване и администриране на държавни програми за финансиране и постигане на положителни резултати.

Продължете да четете За дейността на MEH

Портал за подкрепят социалното включване и развитие на иновациите.